Dokončili jste přesun/kopii svého WordPressu, obnovili jste všechny tabulky, zkopírovali všechny obrázky a měli byste nyní otevřít své webové stránky, ale místo toho vás odkaz na administraci wp-admin přesměrovává na novou instalaci WordPressu /wp-admin/install.php

 

Zdá se být všechno v pořádku, ale nelze skočit na stránku s přihlášením. Problém může být v souboru wp-config.php. Zkontrolujte řádek $ table_prefix ve wp-config.php a ujistěte se, že odpovídá prefixům (předponám) tabulky ve vaší aktuální databázi MySQL.

 

/**
* WordPress Database Table prefix.
*
* You can have multiple installations in one database if you give each a unique
* prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
*/
$table_prefix = ‘wp_’;

 

 

Zkontrolujte i názvy tabulek v phpMyAdmin, jakýkoliv malý rozdíl bude nutit WordPress k nové instalaci.

 

správné názvy

wp_commentmeta
wp_comments
wp_links

 

Toto je špatně

WP_commentmeta
wP_comments
wp_wp_links